Club van 100

Club van 100

De ‘Club van 100’ van de Z.A.C. bestaat uit sympathisanten van de Z.A.C., die door een jaarlijkse donatie van € 50,00 het ondersteunen van clubactiviteiten mogelijk maken. Per 23 januari 2014 is de ‘Club van 100’ een officiële vereniging met statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 60182466. Het bestuur van de ‘Club van 100’ beheert de financiële middelen zelfstandig volgens criteria die zijn na te lezen in de statuten*. De ‘Club van 100’ functioneert volkomen onafhankelijk van de vereniging Z.A.C.

Het bestuur van de ‘Club van 100’ bestaat uit drie leden:

Voorzitter: Marcel Dinkelberg, Secretaris/Penningmeester: Richard Backers, Lid: Martin Wennink. Ondersteunend en adviserend lid:  Eef de Groot.

Zoals in de statuten vermeld, verleent de ‘Club van 100’ financiële ondersteuning aan met name activiteiten van de F- tot en met A-jeugdelftallen die los staan van het competitieprogramma van de KNVB.
Incidenteel wordt ook een activiteit die aan de gehele vereniging ten goede komt ondersteund. De financiële ondersteuning betreft uitsluitend het (een) collectief en niet het individu.

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen dient schriftelijk (of per Email) een aanvraag te worden ingediend bij de secretaris: Richard Backers, Elsbeek 6, 8033 BB Zwolle. Dit aanvraagformulier downloadt u HIER of u vraagt het aan via dit mailadres: clubvan100@zac.nl
 
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering/ bijeenkomst gehouden waar alle leden van de ‘Club van 100’ voor worden uitgenodigd. Op deze jaarvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit, legt het  verantwoording af voor de besteding van de giften en overlegt het de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering.

Draagt u de Z.A.C. ook een warm hart toe? Wordt dan lid van de ‘Club van 100’!  En downloadt hier het aanmeldformulier!  


* De statuten zijn op te vragen bij de secretaris via clubvan100@zac.nl
 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!