Cookie beleid ZAC

De website van ZAC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Organisatie

Waarom vrijwilligerswerk

Zonder vrijwilligerswerk geen (betaalbare) vereniging!

ZAC is een van de grotere verenigingen van Zwolle. En de woorden 'groot' en 'vereniging' betekenen dat er ook veel werk verzet moet worden door vrijwilligers.

De vereniging draait nagenoeg geheel op de (onbetaalde) inzet van de leden. Om er voor te zorgen dat er voldoende mensen beschikbaar zijn en het werk eerlijk verdeeld wordt, heeft ZAC in 2007 het vrijwilligersconvenant ondertekend en geldt er sinds begin 2008 voor alle spelende leden een verplichting tot het doen van werkzaamheden voor de vereniging.

Bij ZAC is vrijwilligerswerk verplicht onder het motto: Samen Sterk!
 

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid verwacht van ieder spelend lid een bijdrage vanminimaal 20 uur per jaar. Dat kan in de vorm van een vaste functie zoals leider, trainer of lid van een commissie, maar ook in de vorm van een roosterdienst zoals bij de kantine, schoonmaak, of het fluiten van wedstrijden. Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid.

  • De verplichting tot het doen van werkzaamheden voor de vereniging geldt voor senioren en A-junioren. Voor jeugdleden spelend van de F-afdeling tot en met de B-afdeling geldt dat de ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het doen van het vrijwilligerswerk.
  • De bijdrage van 20 uur per jaar geldt per spelend lid.
  • Voor jeugdleden spelend van de F-afdeling tot en met de B-afdeling geldt de bijdrage van 20 uur per huisadres, dus ongeacht het aantal spelende jeugdleden dat op hetzelfde adres woont.
  • Onder de verplichte vrijwilligerwerkzaamheden worden niet de vaste taken van het team verstaan zoals het wassen van de kleding, rijden bij uitwedstrijden of het vlaggen bij wedstrijden. Deze taken worden al dan niet bij toerbeurt verricht. In plaats van het verrichten van werkzaamheden kan ook worden gekozen voor sponsoring voor een bedrag van minimaal € 250,- per jaar. Dit kan in de vorm van adverteren in het clubblad, een sponsorbord of shirtsponsoring.
  • Mocht de bijdrage van 20 uur per jaar (of sponsoring) om persoonlijke redenen niet kunnen, dan kan op verzoek gebruik worden gemaakt van de afkoopregeling van € 70,- Het afkoopbedrag geldt voor senioren en A-junioren per spelend lid en voor jeugdleden spelend van de F-afdeling tot en met de B-afdeling per huisadres, dus ongeacht het aantal spelende jeugdleden die op hetzelfde adres wonen. Het bestuur beslist ten aanzien van schriftelijk ingediende verzoeken tot vrijstelling van het afkopen indien om privéredenen niet aan de verplichting kan worden voldaan. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich zo goed mogelijk inzetten en alle afspraken nakomen, dit ter beoordeling van de voorzitters van de betreffende commissie.
  • Vrijwilligers die willen stoppen of andere werkzaamheden willen gaan doen, melden dit schriftelijk (per e-mail) bij hun commissie. Van alle spelende leden (of van de ouders) wordt verwacht dat zij zelf hetinitiatief nemen om ook daadwerkelijk iets te doen. Aangenomen wordt dat iedereen die geen werkzaamheden verricht, kennelijk wil afkopen.
  • Degene die halverwege het seizoen volgens opgave van de commissies geen werkzaamheden heeft verricht, krijgt een brief met een aankondiging dat het afkoopbedrag per automatisch incasso zal worden geïnd.
  • Spelende leden die niet voldoen aan bovenstaande regels worden gemeld aan het bestuur. Het bestuur beslist in voorkomend geval ten aanzien van sancties, zoals het opleggen van een tijdelijk speelverbod totdat aan de verplichtingen is voldaan.
     

Keuze door nieuwe leden

Nieuwe leden wordt tijdens de aanmeldingsprocedure gevraagd hun voorkeur bekend te maken via het aanmeldingsformulier. De vrijwilligerscoördinator beslist ten aanzien van de indeling en meldt het nieuwe lid aan bij de betreffende commissie. De commissie neemt contact op met het nieuwe lid, zorgt voor de opvang en begeleiding. De commissies registreren de inzet en informeren de vrijwilligerscoördinator over de inzet.

Inzet

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich zo goed mogelijk inzetten en alle afspraken nakomen, dit ter beoordeling van de voorzitters van de betreffende commissie. Vrijwilligers die willen stoppen of andere werkzaamheden willen gaan doen, melden dit schriftelijk (per e-mail) bij hun commissie. Van alle spelende leden (of van de ouders) wordt verwacht dat zij zelf het initiatief nemen om ook daadwerkelijk iets te doen. Aangenomen wordt dat iedereen die geen werkzaamheden verricht, kennelijk wil afkopen.

 

Niet voldoen aan je verplichtingen

Degene die halverwege het seizoen volgens opgave van de commissies geen werkzaamheden heeft verricht, krijgt een brief met een aankondiging dat het afkoopbedrag per automatische incasso zal worden geïnd. Spelende leden die niet voldoen aan bovenstaande regels worden gemeld aan het bestuur. Het bestuur beslist in voorkomend geval ten aanzien van sancties, zoals het opleggen van een speelverbod totdat aan de verplichtingen is voldaan.

Aanmelden of meer informatie

Heeft u belangstelling om ook een steentje bij te dragen aan de vereniging ZAC? Dan kunt u meer informatie aanvragen of u aanmelden.

Stuur een email naar [email protected] en u krijgt op korte termijn bericht.

Alvast dank!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!