Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon ZAC

Voor ZAC is een sociaal veilig sportklimaat binnen de vereniging essentieel. We proberen ongewenst gedrag te voorkomen door een aantal concrete maatregelen: alle begeleiders (leiders en trainers) van jeugdspelers onder de 18 jaar moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen en moeten zich houden aan de Gedragsregels. Begeleiders in de sport (zie onze gedragscode). Bij begeleiders die van buiten de vereniging naar ZAC komen, wordt vooraf door het bestuur contact opgenomen met de voorgaande vereniging.  En mocht er toch sprake zijn van ongewenst gedrag, dan kun je terecht bij onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Het bestuur heeft Anneke Roorda bereid gevonden de rol van vertrouwenscontactpersoon vanaf 1 januari 2017 op zich te nemen.  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Anneke:

Het kan zijn dat er dingen gebeuren waarmee je niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten en treiteren, discriminatie, agressie en geweld, ongewenste intimiteiten of ander ongewenst gedrag. Het beste zou zijn dat wanneer dit gebeurt, degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.

In de praktijk blijkt dat dat niet altijd gebeurt. Dat kan doordat er gevoelens van schaamte, woede of wat dan ook zijn, waardoor iemand zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Het kan ook lastig zijn als degene die ongewenst gedrag vertoont een ouder, trainer of leider is. In zulke gevallen kun je bij een vertrouwenscontactpersoon terecht. Ik luister naar je, denk mee in oplossingen en kan je waar nodig adviseren en doorverwijzen.

Wat belangrijk is om te weten: ik heb een geheimhoudingsplicht. Er wordt niets met anderen besproken zonder jouw toestemming! Het is altijd vrijblijvend, het is altijd vertrouwelijk, het is altijd op vrijwillige basis.


Wat doe ik?

 • Ik luister naar je

 • Ik neem je serieus

 • Ik geef je informatie, waar nodig en gewenst

 • Ik zoek samen met jou naar een oplossing, waar nodig en gewenst

 • Ik steun je

 • Ik ga af op jouw behoeften

 • Ik houd alle informatie die je mij geeft voor me


Hoe werkt het?

 • Je kunt contact met me opnemen. Spreek me aan, mail, sms/app/bel me

 • Ik nodig je uit voor een gesprek

 • Ik luister naar je en samen bespreken we de mogelijkheden

 • Er staat niets vast, het gaat om wat jij wel en niet wilt


Hoe kun je me vinden?

 • Via de telefoon: 06-52632413

 • Via de mail: vcp@zac.nl

 • Langs het voetbalveld


Met vriendelijke groet,

Anneke Roorda
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!