Huisregels

Huisregels m.b.t. de toegang en het gebruik van de accommodatie 

Bestuurskamer / sponsorhome / overlegruimtes
Toegang tot de administratieruimte in het kantinegebouw en het sponsorhome hebben alleen leden van het algemeen bestuur en commissieleden, en leiders op aanvraag en na verkregen toestemming van het bestuur. Gebruik van de computer/ printer of kopieermachineis enkeltoegestaan mettoestemming van een lid van het algemeen bestuur.

Buitenschoolse Opvang Partou
ZAC verhuurt de kantine aan de BSO Partou op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 18.30 uur. Tijdens deze uren is de toegang tot de kantine beperkt tot de functionarissen van het bestuur, de kantinecommissie en de accommodatiecommissie.

Doordeweekse (inhaal)wedstrijden
Bij doordeweekse (inhaal)wedstrijden is er geen velddienst en is de kantine niet altijd open. De leider dient vooraf de sleutels van de velddienstruimte op te halen op het sleuteladres en afspraken te maken over eventueel benodigde reservekleding. De leider regelt alle zaken die nodig zijn voor ontvangst tegenstander, gebruik veld en kleedkamers. De velddienstruimte kan desgewenst gebruikt worden als kantine tbv de ouders.

EHBO/Massagekamer/brancard/AED
Onder de tribune bevindt zich een EHBO/Massagekamer. Deze ruimte wordt gebruikt door onze verzorgers voor het behandelen van spelers. Tevens liggen hier een brancard en alle EHBO-middelen, die noodzakelijk zijn om eerste hulp te kunnen verlenen. Deze ruimte is alleen toegankelijk voor de verzorgers en voor de velddienst medewerkers.Bij een ongeval waarbij de ambulancedienst nodig is, kan men de betreffende persoon uit deze ruimte af laten halen. De sleutels voor de EHBO/massagekamer hangen in de kantine. Extra brancards en verbandtrommels bevinden zich in de velddienstruimte en in de trainerskleedkamer. De AED hangt in het ballenhok. De sleutel van het grote schuifhek hangt eveneens in het ballenhok.

Fietsenstalling
Fietsen dienen in de fietsenrekken te worden gestald en niet tegen het hek of op de oprit naar het grote toegangshek. De oprit dient altijd helemaal vrij te blijven. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan fietsen indien deze verwijderd moeten worden voor een snelle toegang van een ambulance, etc.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen van waarde zoals sleutels en geld worden naar de kantine gebracht. Achtergelaten kleding wordt tijdelijk opgeborgen in de velddienstruimte. Niet afgehaalde gevonden voorwerpen worden aan een goed doel geschonken.

Kantine
De kantine is er voor iedereen, maar kan alleen naar behoren draaien door medewerking van iedereen. Het vriendelijke verzoek is dan ook om lege glazen en flesjes terug te bezorgen bij de bar. Eventueel gemorste drank of voedsel graag direct opruimen. Bij de kantinemedewerkers kan om schoonmaakspullen gevraagd worden. Uiteraard mag de kantine niet betreden worden op voetbalschoenen, ook niet op schone. Dit omdat de noppen de vloer beschadigen. Alleen kantinemedewerkers mogen achter de bar en in de keuken komen. De kantinemedewerker is als zodanig herkenbaar door het dragen van een speciale polo. Glaswerk mag om veiligheidsredenen niet naar buiten, ook niet op het balkon. Vraag om een plastic beker!

Openingstijden:

  • Donderdag 19.00 – 24.00 (vaste clubavond)
  • Zaterdag 08.00 – 19.30 (wedstrijddag zaterdagcompetitie)
  • Zondag 10.00 – 14.00 (wedstrijddag zondagcompetitie, tijden afhankelijk van het wedstrijdprogramma)
  • Incidenteel op doordeweekse avonden (voor ontvangst van bezoekende teams)
Keuken
De keuken moet voldoen aan strenge hygiene-eisen en is daarom alleen toegankelijk voor bevoegden zoals kantinemedewerkers en schoonmakers, en voor overigen alleen na toestemming van de kantinebeheerder.

Kleedkamers
Voetbalschoenen dienen voor het betreden van de kleedkamer buiten schoongemaakt te worden. Na elke training dienen de laatste twee spelers die klaar zijn met omkleden de kleedkamer schoon te trekken. Materialen als bezems en trekkers zijn in elke kleedkamer voorhanden. Bij het spelen van elke thuiswedstrijd is het team van ZAC verantwoordelijk voor het schoonmaken van de eigen kleedkamer en die van de gasten. De trainer/leider van elk team dient het schoonmaken te coördineren en hier toezicht op te houden. Bij doordeweekse trainingen sluit de laatste trainer de door zijn team gebruikte kleedkamer(s) af. De scheidsrechterkleedkamer in het kantinegebouw is gereserveerd voor meisjes uit gemengde teams.

Publiek bij wedstrijden
Tijdens officiële wedstrijden dient men bij de kunstgrasvelden plaats te nemen achter de omheining en bij de overige velden ruim achter de veldbelijning. Het is bij het hoofdveld verboden zich tussen de afscheiding van beide dug-outs te bevinden. Dit is bedoeld om de scheidsrechter en de spelers een snelle doortocht naar de kleedkamers te kunnen garanderen. Bij wedstrijden op halve en kwart velden is het niet toegestaan dat er zich mensen (publiek of leiders van het team) bevinden op de lijn tussen de halve of kwart velden.

Roken
Het ZAC-gedeelte van het sportpark is per 1 januari 2019 rookvrij. Dit geldt voor leden en voor bezoekers. Voor mensen die toch willen roken, is er tegeover de ingang van de kantine een rookabri.

Sleutelregeling
Overdag is onze terreinbeheerder aanwezig om het alarm van het gebouw te doen en de deuren te openen. Buiten deze uren heeft men een speciale sleutel nodig om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde ruimtes. Het bestuur bepaalt wie een sleutel nodig heeft voor het uitoefenen van zijn/haar functie binnen de vereniging. Sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de alarmprocedure. Deze wordt bij uitreiking van de sleutel gegeven en is desgewenst te verkrijgen bij het bestuur. Voor iedere sleutel wordt een borg gevraagd. Een sleutelhouder levert de sleutel na het beëindigen van zijn functie weer in bij de sleutelbeheerder.

Velden
De velden worden gehuurd van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. ZAC is verantwoordelijk voor een goed gebruik.Het wedstrijdsecretariaat is belast met de toewijzing van de velden voor wedstrijden en trainingen. Het houden van oefenwedstrijden en extra trainingen mag alleen na toestemming van het wedstrijdsecretariaat. De consul is belast met de keuring en eventuele afgelasting van de velden. Wanneer door ZAC gebruik wordt gemaakt van de velden van de Zwolsche Boys gelden uiteraard dezelfde regels als bij het gebruik van de eigen velden.

Velddienst
Op wedstrijddagen is er altijd iemand aanwezig die velddienst heeft. De velddienstmedewerker is als zodanig herkenbaar door het dragen van een speciale jas. De velddienstmedewerker is bevoegd om namens het bestuur op te treden indien hij/zij dat voor het goed verlopen van het wedstrijdprogramma en het handhaven van orde en netheid noodzakelijk acht. Iedereen dient zijn/haar aanwijzingen op te volgen. De velddienstmedewerker is bevoegd om leden en niet-leden weg te sturen en de hulp van de wijkagent in te roepen indien nodig. De velddienstmedewerker maakt van ieder incident melding aan het bestuur.

Velddienstgebouw
Het velddienstgebouw is alleen toegankelijk voor de velddienstmedewerker en verder voor bestuurs- en commissieleden,leiders en trainers. In het velddienstgebouw worden de leiders van de bezoekende teams ontvangen en vindt de uitgifte plaats van eventueel benodigde reservekleding en EHBO-middelen. Tevens wordt hier de gevonden kleding verzameld.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!